Hz Yusuf - Hz Yusuf un Hayatı

Hz Yusuf un Hayatı
Hz Yusuf 2 Bölüm
Hz Yusuf  2 Bölüm

Hz Yusuf 2 Bölüm

Hz Yusuf   İbrani din büyüğü ve atası. Yakup'un on iki oğlundan en küçüğünün bir büyüğüdür. İsrailoğullarını meydana getiren on iki boydan birinin başıdır. Büyükbabası İshak, büyük-büyükbabası İbrahim'dir. Yakup'un en sevgili eşinden olan en sevgili oğludur. ...

Devamı
hz yusuf 1 bölüm
hz yusuf 1 bölüm

hz yusuf 1 bölüm

Hz Yusuf   yakup peygamberin oğludur. öznesi akılda kalmayan din dersi hikayelerinden; zamanının mısır hükümdarının rüyasında yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği . ...

Devamı